Domů : Přípony souborů : Format .ic3

.ic3 soubor

Typ souboru :High Resolution Imagic Graphics File

Vývojář Atari
Kategorie Rastrové obrazové soubory
Formát Binary

Co je to soubor IC3?

Imagická filmová a obrazová grafika používaná staršími systémy Atari ST, které byly na počátku 90. let přerušeny; obsahuje bitmapový obraz s vysokým rozlišením, na rozdíl od verzí pro střední rozlišení ( .IC2 ) a nízké ( .IC1 ).

Více informací

Soubory IC3 mohou být uloženy v komprimovaném nebo nekomprimovaném formátu.

Programy, které otevírají IC3 soubory
Macintosh
Lemkesoft GraphicConverter

O IC3 souborech

Naším cílem je snaha vám pomoci pochopit, za co odpovídá soubor s příponou * .ic3 a jak daný soubor otevřít.

Typ souboru High Resolution Imagic Graphics File, popisy softwaru pro Mac, Windows, Linux, Android a iOS uvedené na této stránce byly individuálně prozkoumány a ověřeny pomocí příkazu SouboryInfo. Snažíme se o 100% přesnost a publikujeme pouze informace o formátech souborů, které jsme testovali.