Domů : Přípony souborů : Format .hdmov

.hdmov soubor

Typ souboru :QuickTime HD Movie File

Vývojář Apple
Kategorie Video soubory
Formát Binary

Co je to soubor HDMOV?

Filmový soubor používaný programem QuickTime, programem pro přehrávání zvuku a videa; obsahuje audio a video data uložená ve formátu H.264, filmový soubor Apple "High Definition"; lze přehrávat pomocí kodeků H.264, které jsou nainstalovány s běžně známými přehrávači zvuku a videa.

Více informací

POZNÁMKA: Aby bylo možné přehrávat soubory HDMOV, musí být ve vašem přehrávači videa nainstalován správný kodek. Pokud se soubor HDMOV nepřehrává správně, vyhledejte v dokumentaci k přehrávači videa příslušný kodek.

Programy, které otevírají HDMOV soubory
Windows
Microsoft Windows Media Player
VideoLAN VLC media player
Apple QuickTime Player
Media Player Classic
Linux
VideoLAN VLC media player
Macintosh
VideoLAN VLC media player
Apple QuickTime Player
iOS
VideoLAN VLC for iOS

O HDMOV souborech

Naším cílem je snaha vám pomoci pochopit, za co odpovídá soubor s příponou * .hdmov a jak daný soubor otevřít.

Typ souboru QuickTime HD Movie File, popisy softwaru pro Mac, Windows, Linux, Android a iOS uvedené na této stránce byly individuálně prozkoumány a ověřeny pomocí příkazu SouboryInfo. Snažíme se o 100% přesnost a publikujeme pouze informace o formátech souborů, které jsme testovali.