Domů : Přípony souborů : .gfi Soubor

.gfi Přípona souboru

Typ souboruGIFI File

Vývojář N/A
Kategorie Datové soubory
Formát N/A

.GFI číslo volby

Soubor finančních informací uložený ve formátu General Index of Financial Information (GIFI); běžně používané korporacemi k přiřazování kódů k částem účetní závěrky; představuje finanční informace, jako jsou celková aktiva, tržby, pohledávky a daně z příjmů, v rozvahách a výkazu zisku a ztráty.

Více informací

POZNÁMKA: Formát je používán účetním a daňovým výpočetním softwarem, jako jsou QuickBooks a TurboTax, které podniky používají ke sledování finančních informací.

Programy, které otevírají GFI soubory
Windows
Intuit TurboTax
Intuit QuickBooks Pro
Macintosh
Intuit TurboTax

O GFI soubory

Naším cílem je pomoci vám pochopit, za co odpovídá soubor s příponou * .gfi a jak ji otevřít.

Typ souboru GIFI File, popisy softwaru pro Mac, Windows, Linux, Android a iOS uvedené na této stránce byly individuálně prozkoumány a ověřeny pomocí příkazu FileExt. Usilujeme o 100% přesnost a publikujeme pouze informace o formátech souborů, které jsme testovali a testovali.

Nedávné Komentáře