Domů : Přípony souborů : .fsa Soubor

.fsa Přípona souboru

Typ souboruFragment Analysis Data File

Vývojář Applied Biosystems
Kategorie Datové soubory
Formát N/A

.FSA číslo volby

Soubor FSA je soubor dat analýzy fragmentů vytvořený sekvencery a analyzátory DNA, jako jsou genetické analyzátory 3500 a 3130. Obsahuje záznamy elektroforogramů amplifikovaných fragmentů spolu s modelem a strojem používaným ke sběru dat a času zahájení a zastavení cyklu. Soubory FSA jsou uloženy ve formátu ABIF, kde každý prvek dat je spojen se značkou podobnou dvojicím klíč-hodnota.

Více informací

Soubory FSA jsou vytvořeny pro ukládání dat fragmentů získaných softwarem pro sběr dat během běhu elektroforézy (laboratorní technika používaná k oddělení a analýze makromolekul na základě velikosti). Data jsou použita pro stanovení genotypů DNA sekvence. Pokud nepracujete nebo studujete ve vědeckém oboru souvisejícím s DNA, s největší pravděpodobností se nikdy nedostanete do souboru FSA.

Pokud najdete soubor FSA a potřebujete jej otevřít, můžete si vybrat z několika programy analýzy fragmentů, jako je například software Peak Scanner. Tyto programy lze použít k velikosti, zobrazení, úpravě a tisku souborů FSA. Aplikace zpracovávají nezpracovaná data v souboru FSA s algoritmy a zobrazují data podle nastavení analýzy zadaného uživatelem. Pokud chcete převést soubor FSA do běžnějšího formátu obrazu, můžete pomocí programu FSA2PS převést data na obrazy PostScript.

Soubory FSA shromážděné aplikacemi Applied Biosystems budou s největší pravděpodobností umístěny v následujících aplikacích: adresář:

E: Aplikační biosystémy UDC Sběr dat Datové typy přístrojů jméno]

Programy, které otevírají FSA soubory

O FSA soubory

Naším cílem je pomoci vám pochopit, za co odpovídá soubor s příponou * .fsa a jak ji otevřít.

Typ souboru Fragment Analysis Data File, popisy softwaru pro Mac, Windows, Linux, Android a iOS uvedené na této stránce byly individuálně prozkoumány a ověřeny pomocí příkazu FileExt. Usilujeme o 100% přesnost a publikujeme pouze informace o formátech souborů, které jsme testovali a testovali.

Nedávné Komentáře