Domů : Přípony souborů : Format .fbw

.fbw soubor

Typ souboru :HP Recovery Manager Backup File

Vývojář Hewlett Packard
Kategorie Záložní soubory
Formát Binary

Co je to soubor FBW?

Záložní soubor vytvořený programem HP Recovery Manager, program používaný k zálohování a obnově souborů; obsahuje archiv komprimovaných souborů; běžně používané pro zálohování a obnovu osobních souborů do az externích médií.

Více informací

Soubory FBW používají konvenci pojmenování backupXXX.fbw, kde XXX je přírůstkový čítač (např. 001, 002 atd.). Jsou doprovázeny spustitelným souborem, který se obvykle nazývá backup.001.exe, který při otevření obnovuje záložní soubory.

POZNÁMKA: Soubory FBW byly hlášeny jako soubory s nesprávným pojmenováním pro záložní soubory číslované 10 a výše v souboru sekvenci zálohování. Chcete-li tento problém vyřešit (např. Přejmenovat backup.010.fbw na backup.0010.fbw), přidejte do pořadového čísla další úvodní hodnotu „0“.

Programy, které otevírají FBW soubory

O FBW souborech

Naším cílem je snaha vám pomoci pochopit, za co odpovídá soubor s příponou * .fbw a jak daný soubor otevřít.

Typ souboru HP Recovery Manager Backup File, popisy softwaru pro Mac, Windows, Linux, Android a iOS uvedené na této stránce byly individuálně prozkoumány a ověřeny pomocí příkazu SouboryInfo. Snažíme se o 100% přesnost a publikujeme pouze informace o formátech souborů, které jsme testovali.