Domů : Přípony souborů : .esb Soubor

.esb Přípona souboru

Typ souboruEs-Builder Book File

Vývojář Season Workshop
Kategorie Datové soubory
Formát Binary

.ESB číslo volby

Soubor vytvořený programem es-Builder, softwarem pro správu osobních informací (PIM); ukládá databázi osobních údajů, včetně kontaktů, úkolů, poznámek, zápisů do deníku a dalších informací; mohou zahrnovat vlastní datové tabulky a datové struktury.

Více informací

Data uložená v souborech ESB lze použít pro tisk sestav a vytváření vlastních zobrazení. Uživatelé mohou také vyhledávat informace pomocí vyhledávací funkce softwaru. Data mohou být chráněna heslem, aby nedošlo k ohrožení citlivých informací.

POZNÁMKA: Soubory ESB jsou uloženy v odpovídající složce, která obsahuje databázi informací pro knihu uživatele. Název složky je MyBook.data, kde MyBook.esb je název souboru knihy.

Programy, které otevírají ESB soubory

O ESB soubory

Naším cílem je pomoci vám pochopit, za co odpovídá soubor s příponou * .esb a jak ji otevřít.

Typ souboru Es-Builder Book File, popisy softwaru pro Mac, Windows, Linux, Android a iOS uvedené na této stránce byly individuálně prozkoumány a ověřeny pomocí příkazu FileExt. Usilujeme o 100% přesnost a publikujeme pouze informace o formátech souborů, které jsme testovali a testovali.

Nedávné Komentáře