Domů : Přípony souborů : Format .e57

.e57 soubor

Typ souboru :LIDAR Point Cloud Data File

Vývojář ASTM E57 Committee on 3D Imaging Systems
Kategorie 3D obrazové soubory
Formát Binary

Co je to soubor E57?

3D obrazový soubor vytvořený ve formátu ASTM E57, formát používaný pro ukládání dat zachycených 3D zobrazovacími systémy; šetří data LIDAR (detekce světla a rozsah), která byla zachycena 3D kamerami; umožňuje uložit data vzdáleného snímání ve formátu neutrálním pro dodavatele.

Více informací

Soubory E57 lze použít pro vykreslování obrazů objektů reálného světa, jako jsou budovy, atmosférické entity (např. mraky) a geologické povrchy. To může být užitečné ve stavebnictví, geodézii, inženýrství a výzkumu.

POZNÁMKA: Formát E57 používá kombinaci binárních a XML dat.

Programy, které otevírají E57 soubory

O E57 souborech

Naším cílem je snaha vám pomoci pochopit, za co odpovídá soubor s příponou * .e57 a jak daný soubor otevřít.

Typ souboru LIDAR Point Cloud Data File, popisy softwaru pro Mac, Windows, Linux, Android a iOS uvedené na této stránce byly individuálně prozkoumány a ověřeny pomocí příkazu SouboryInfo. Snažíme se o 100% přesnost a publikujeme pouze informace o formátech souborů, které jsme testovali.