Domů : Přípony souborů : Format .dset

.dset soubor

Typ souboru :Kratos Dataset File

Vývojář Kratos Analytical
Kategorie Datové soubory
Formát Binary

Co je to soubor DSET?

Soubor DSET je datový soubor vytvořený softwarovým programem Kratos Vision, který se používá k analýze dat rentgenové fotoelektronové spektroskopie (XPS). Obsahuje soubor dat XPS zaznamenaných analytickými přístroji Kratos. Soubory DSET obsahují informace o analyzovaném prvku, jako je faktor citlivosti a poloha píku.

Více informací

Kratos Analytický hardware a software jsou používány ve vědecko-výzkumných laboratořích k analýze biochemie a povrchů objektů. Přístroje XPS zaznamenávají interakci mezi povrchem objektu a jinými materiály. Tyto interakce fyzikálních a chemických vlastností jsou pak uloženy v souborech DSET společností Kratos Vision. Kratos Vision můžete použít k otevření souborů DSET nebo je můžete převést do formátu ASCII pomocí CasaXPS.

Na pracovní stanici Unix můžete převést soubory DSET na soubory .KAL pomocí následujícího příkazu:

dump_dataset filename.dset all > new_filename.kal

Programy, které otevírají DSET soubory
Windows
Kratos Analytical Vision
CasaXPS

O DSET souborech

Naším cílem je snaha vám pomoci pochopit, za co odpovídá soubor s příponou * .dset a jak daný soubor otevřít.

Typ souboru Kratos Dataset File, popisy softwaru pro Mac, Windows, Linux, Android a iOS uvedené na této stránce byly individuálně prozkoumány a ověřeny pomocí příkazu SouboryInfo. Snažíme se o 100% přesnost a publikujeme pouze informace o formátech souborů, které jsme testovali.