Domů : Přípony souborů : Format .ck9

.ck9 soubor

Typ souboru :Cook'n Cookbook Backup File

Vývojář DVO Enterprises
Kategorie Záložní soubory
Formát Binary

Co je to soubor CK9?

Záložní soubor vytvořený Cook'n, program používaný k ukládání receptů kuchařek; obsahuje zálohu souboru .DVO cookbook; slouží k obnovení ztracených dat v případě ztráty nebo poškození souboru DVO.

Více informací

Chcete-li vytvořit záložní soubor CK9, vyberte Soubor → Zálohování a zadejte umístění zálohy. Chcete-li obnovit záložní soubor, vyberte Soubor → Obnovit.

POZNÁMKA: Při obnově záložního souboru postupujte opatrně, protože všechna aktuální data kuchařky budou přepsána.

Programy, které otevírají CK9 soubory

O CK9 souborech

Naším cílem je snaha vám pomoci pochopit, za co odpovídá soubor s příponou * .ck9 a jak daný soubor otevřít.

Typ souboru Cook'n Cookbook Backup File, popisy softwaru pro Mac, Windows, Linux, Android a iOS uvedené na této stránce byly individuálně prozkoumány a ověřeny pomocí příkazu SouboryInfo. Snažíme se o 100% přesnost a publikujeme pouze informace o formátech souborů, které jsme testovali.