Domů : Přípony souborů : Format .cd5

.cd5 soubor

Typ souboru :Chasys Draw Image File

Vývojář John Paul Chacha's Lab
Kategorie Rastrové obrazové soubory
Formát N/A

Co je to soubor CD5?

Nativní formát obrazu používaný aplikací Chasys Draw IES, soubor aplikací pro úpravy obrázků; ukládá obrázky a animace ve formátu kontejneru založeném na značkách.

Více informací

Formát CD5 podporuje vrstvy ve volném stylu s nezávislými formáty barev a režimy prolnutí, obrazy s více rozlišeními, metadaty, víceúrovňovou bezeztrátovou kompresí, plnými alfa kanály a animacemi.

Programy, které otevírají CD5 soubory

O CD5 souborech

Naším cílem je snaha vám pomoci pochopit, za co odpovídá soubor s příponou * .cd5 a jak daný soubor otevřít.

Typ souboru Chasys Draw Image File, popisy softwaru pro Mac, Windows, Linux, Android a iOS uvedené na této stránce byly individuálně prozkoumány a ověřeny pomocí příkazu SouboryInfo. Snažíme se o 100% přesnost a publikujeme pouze informace o formátech souborů, které jsme testovali.