Domů : Přípony souborů : Format .bom

.bom soubor

Typ souboru :Mac OS X Bill of Materials File

Vývojář Apple
Kategorie Systémové soubory
Formát Binary

Co je to soubor BOM?

Soubor "kusovník" (BOM) vytvořený instalačním programem Mac OS X; slouží k určení souborů, které mají být instalovány, aktualizovány nebo odstraněny během aktualizace softwaru; obsahuje soubory, které byly nainstalovány a informace o každém souboru; mohou zahrnovat unixová oprávnění, data vlastníka a skupiny, velikost souboru, datum poslední změny a kontrolní součet pro každý soubor.

Více informací

Když jsou soubory rozpisky vytvořeny, jsou ve výchozím nastavení uloženy ve složce / Library / Receipts / boms. Na tyto soubory odkazuje instalační program systému Mac OS X a uživatel je nemá otevřít.

Programy, které otevírají BOM soubory

O BOM souborech

Naším cílem je snaha vám pomoci pochopit, za co odpovídá soubor s příponou * .bom a jak daný soubor otevřít.

Typ souboru Mac OS X Bill of Materials File, popisy softwaru pro Mac, Windows, Linux, Android a iOS uvedené na této stránce byly individuálně prozkoumány a ověřeny pomocí příkazu SouboryInfo. Snažíme se o 100% přesnost a publikujeme pouze informace o formátech souborů, které jsme testovali.