Domů : Přípony souborů : Format .ahx

.ahx soubor

Typ souboru :WinAHX Tracker Module

Vývojář N/A
Kategorie Zvukové soubory
Formát Binary

Co je to soubor AHX?

Soubor vytvořený ve formátu Abyss 'Highest Experience (AHX), zvukový formát pro tvorbu syntetizované hudby podobné té, která se hraje na systémech Commodore 64; podporuje průběhy C64 včetně trojúhelníku, pilovitého tvaru, čtverce a bílého šumu.

Programy, které otevírají AHX soubory
Windows
Audio Overload
WinAHX
Linux
Audio Overload
Macintosh
CocoModX
Audio Overload

O AHX souborech

Naším cílem je snaha vám pomoci pochopit, za co odpovídá soubor s příponou * .ahx a jak daný soubor otevřít.

Typ souboru WinAHX Tracker Module, popisy softwaru pro Mac, Windows, Linux, Android a iOS uvedené na této stránce byly individuálně prozkoumány a ověřeny pomocí příkazu SouboryInfo. Snažíme se o 100% přesnost a publikujeme pouze informace o formátech souborů, které jsme testovali.