Domovská stránka > C > Co Všechno Se Určuje U Přídavných Jmen?

Co všechno se určuje u přídavných jmen?

Číslo (jednotné: pěkný stůl, malý člověk; množné: zlobiví chlapci, utřené stoly) Rod (mužský, ženský, střední) Druh (tvrdé, měkké, přivlastňovací) Vzor (tvrdá: mladý, mladá, mladé; měkká: jarní, jarní, jarní; přivlastňovací: otcův, otcova, otcovo, matčin, matčina, matčino.

Přečtěte si více

Které přídavné jméno má pouze tvary jmenné?

Přídavné jméno rád (-a, -o) má pouze jmenné tvary.
Co je přídavné jméno tvrdé?
Tvrdá přídavná jména – jsou často zakončena na „y", ale ne vždy! Skloňují se podle vzoru mladý, který je označován jako tzv. tvrdý vzor. Vždy je spolehlivě poznáme tak, že mění svůj tvar podle rodů: milý chlapec, milá dívka, milé dítě - stejně jako mladý: mladý muž, mladá žena, mladé dítě.

Jaký může být člověk Přídavná jména?

barvu (červený, zelený), velikost (velký, malý), stáří (starý, mladý, nový), tvar (rovný, kulatý), teplotu (teplý, studený), tělesné vlastnosti (silný, zdravý) a podobně. Tato přídavná jména lze stupňovat; vztahová (relační) – označují nějaký vztah k určité skutečnosti, např.
Pokud jde o toto, který přídavné jméno?
Přídavná jména vyjadřují vlastnosti osob, zvířat, věcí a jevů označených podstatným jménem. Shodují se s nimi v pádě, čísle a rodě. Ptáme se na ně otázkami jaký/á/é?, který/á/é?, čí?

A jak poznat mlady a jarni?

U měkkých přídavných jmen (vzor jarní), píšeme vždy měkké I. U tvrdých přídavných jmen (vzor mladý) píšeme tvrdé Y, nikoliv však ve všech tvarech! V 1. pádě množného čísla rodu mužského životného píšeme -Í (malí chlapci jako mladí chlapci).
Jak poznat vzor jarní?
Vzor jarní

Jde o měkký vzor, skloňujeme podle něj tedy měkká přídavná jména. Ta poznáme podle měkkého zakončení v 1. pádu jednotného čísla mužského rodu na -ží (boží), -ší (kratší), -čí (dračí), -ří (zubří), -dí (medvědí), -ní (polní), -cí (hrací).

Když to vezmeme v úvahu, jak se zeptat na příslovce?

Příslovce popisují okolnosti dějů nebo míru vlastností. Ptáme se na ně KDY? (včera), KDE? (tady), KAM? (domů), JAK? (zeleně).
A další otázka, co je jmenná podoba?
jmenné neboli krátké tvary.

Vyskytují se pouze u přídavných jmen tvrdého vzoru (mladý, od něhož jmenný tvar zní „mlád"), a to jen u některých. V současnosti se používají ve tvaru nominativu (jako součást jmenného přísudku), méně často v akuzativu a považují se za knižní. Souvisejí s příčestími sloves.

Lidé se také ptají, jak se pozná přídavné jméno?

Vždy je spolehlivě poznáme tak, že mění svůj tvar podle rodů: milý chlapec, milá dívka, milé dítě - stejně jako mladý: mladý muž, mladá žena, mladé dítě. Přivlastňovací přídavná jména někomu něco přivlastňují. Příklady: Petrův, tátovo, učitelův.

By Cinda Bernovich

Jak určit otcův matčin? :: Co je to Zoom?
Užitečné odkazy