Domovská stránka > K > Kdy Se Píše Čárka Před A To?

Kdy se píše čárka před a to?

A to, a sice – příklady, bližší vysvětlení

Volná přístavková spojení, která zahrnují například výčet, dovysvětlení, opravu či shrnutí předchozího vyjádření, se oddělují čárkou, přestože jsou uvozeny spojkou „a“. Často se používají např. spojovací výrazy „a to“ či „a sice“.

Přečtěte si více

Jak se správně píše atd?

Spojení a tak dále, a podobně, a jiné a další bereme při psaní interpunkce zkrátka jako spojku A. Správně tedy píšeme: Ve stánku nabízeli časopisy, noviny, mapy, brožury atd. Štěně provádělo kotrmelce, skákalo, honilo ocásek atd.
Jak se píše zkratka AJ? Chcete-li napsat "AJ", stačí říct písmena A a J. Píše se jako A-J. Pokud se vás například někdo zeptá: "Jak se píše AJ?", odpověděli byste: "A-J".

Někdo se také může ptát, kdy se dělají čárky?

Kde se čárka PÍŠE
  1. Bezespoječné větné členy (Mám čas v sobotu, v úterý, v pátek.)
  2. Větné členy v jiném poměru než slučovacím (Viděl matku, a dokonce i otce.)
  3. Dvojité spojovací výrazy (jak-tak, buď-nebo,...)
  4. Dodatečně připojené větné členy (Přišel jen kvůli penězům, jak jinak.)
Který a který?
Jak to je? Máte to naprosto správně (tedy bez čárky). Jedná se o dvě souřadně spojené věty vedlejší, které jsou spojené pomocí "a" v poměru slučovacím, takže už čárka není zapotřebí. Jiné by to bylo například ve větě: "Přišel Pepík, který měl být včera doma, ale který šel do kina."

Lidé se také ptají, jak a tak čárka?

Mezi tak a jak klademe čárku zejména v případě, že výraz tak rozvíjí některý člen věty řídící a spolu s následující větou vedlejší má funkci příslovečného určení: Věci přijímám tak, jak přicházejí. Dozorce se rozhlédl tak, jak to vždycky dělal.
Pokud jde o toto, proč se před a tak píše čárka?
Spojka a. Základní pravidlo říká, že čárka před a se nepíše, jestliže jde o slučovací poměr. Jestliže jde o spojení v jiném než slučovacím poměru, čárku před a píšeme.

A kde se píše čárka tak aby?

Čárka u tak aby (tak, aby)

Prádelnička byla pochopitelně zařízená tak, aby v ní Debora mohla pracovat a žehlit vsedě. (zde je aby spojkou uvozující vedlejší větu příslovečnou).
Někdo se také může ptát, jak se píše zkratka mimo jiné? No, to je prosté. Je psaný jako MIMO jiné. Pokud si nejste jisti, stačí se podívat na obrázek výše.
Jakou další zkratku byste rádi znali? Je zde některá, kterou nechápete? Napište nám do komentářů.

Jak se píše zkratka c p?

c p
C
P
CP

By Wittenburg

Jak se píše zkratka paní? :: Jak tak čárky ve větě?
Užitečné odkazy