Domovská stránka > K > Který Software Je Dostupný Zdarma?

Který software je dostupný zdarma?

Open-source: Program, ke kterému je dostupný zdarma nejen vlastní program, ale i jeho zdrojové kódy. Licence programu následně upravuje možné nakládání se zdrojovými kódy, např. jeho úpravy a další distribuce.

Přečtěte si více

Co to je open source?

Open source je software, jehož zdrojové kódy jsou volně k dispozici. Dobrovolní vývojáři mohou zdrojové kódy studovat a modifikovat. Vylepšené nebo nové části takovéhoto softwaru jsou poté zakomponovány do celkové struktury a díky tomu se open source software vyvíjí.
Někdo se také může ptát, jak se nazývá zdarma šiřitelný program ve kterém autor povoluje změnu zdrojového kódu?
V roce 2006 začalo OpenBSD první kampaň proti používání kusů binárních kódů v jádře operačního systému. Typicky se jedná o volně šiřitelné ovladače zařízení, ke kterým není k dispozici zdrojový kód.

Navíc, co to je licence?

Licence (lat. licet – dovolení) je právní termín, který znamená povolení nebo oprávnění k určité činnosti, zvláštní smlouva opravňující k využití patentu nebo nakládání s autorským dílem.
Co to je demoverze?
Demoverze (anglicky demoware, trialware) je komerční software dostupný zdarma ve verzi, která je omezená v jednom či více směrech. Nejčastější omezení: program funguje jen po určitý počet dnů od instalace. omezený počet spuštění programu (určený počet spuštění)

V čem dělat grafiku?

Pokud chcete fotografie upravit na profesionální úrovni přímo na svém mobilním telefonu, oceníte aplikaci Snapseed určenou pro Android i iOS Snapseed. Tato aplikace nabízí celou řadu filtrů i nástrojů, například oříznutí a otočení fotografie nebo orámování.
Jak legálně získat program?
Podstatné je, že software je možné nabýt koupí (a kopii získat stažením z internetu nebo koupí datových médií) nebo bezplatně. Cena není nezbytným atributem legálnosti. Cena není automatickým znakem toho, že je software získán/používán v rozporu s licencí („nelegálně").

Lidé se také ptají, co to je firmware?

Například operační systém pro mobilní telefon je označován jako firmware (např. Android, Windows Phone, iOS), ale samotný mobilní telefon obsahuje firmware pro komunikační čip mobilní telefonní sítě (tzv.
Co to je komerční software?
Komerční software je takový software, který je šířen za úplatu. To znamená, že pokud produkt chcete používat, musíte za to tvůrci zaplatit. Takový software je obvykle možné používat jen dle omezení dané jeho licencí.

Jak funguje program?

Počítačový program (též jen program, obecně pak software) je v informatice posloupnost instrukcí (ne nutně strojových instrukcí), která popisuje realizaci dané úlohy počítačem. Aby počítač mohl vykonávat nějakou činnost, potřebuje mít ve své operační paměti alespoň jeden program.

By Davena

Co je to aplikační software? :: Jak dělat videa?
Užitečné odkazy